Share |

KESKI-UUDENMAAN NUORISOASUNTOYHDISTYS RY

Keski-Uudenmaan nuorisoasuntoyhdistys Ry (Kuna) on perustettu vuonna 2003 ja se toimii nuorten asunto-olojen parantamiseksi. Keski-Uudenmaan nuorisoasuntoyhdistys on Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistys.

Yhdistys keskittyy toiminnassaan nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, paikalliseen vaikuttamiseen, asukastoimintaan sekä asumista tukevien palveluiden tuottamiseen. Yhdistys huolehtii myös asukasvalinnasta Keski-Uudenmaan nuorisoasuntokohteissa Keravalla ja Järvenpäässä. Asuntoja on yhteensä 102.

NUORISOASUNTOLIITTO

Keski-Uudenmaan nuorisoasuntoyhdistyksen emoyhdistys Nuorisoasuntoliitto ry (NAL) on valtakunnallinen nuorten asumiseen ja elinolojen kehittämiseen keskittyvä järjestö.

Yhdessä 27 paikallisen nuorisoasuntoyhdistyksen, yleishyödyllisen vuokrataloyhtiö Alkuasunnot Oy:n sekä asumisen tukipalveluita tuottavan NAL Palvelut Oy:n kanssa liitto:

> rakennuttaa ja vuokraa nuorisoasuntoja

> kehittää ja tarjoaa itsenäisen asumisen onnistumista tukevia palveluja

> toimii nuorten edunvalvojana asumista koskevissa kysymyksissä

> tuottaa ja jakaa nuorten asumista koskevaa tietoa

NAL-nuorisoasunnot on tarkoitettu 18-29 -vuotiaille työssä käyville tai työelämään hakeutuville nuorille. Asunnot pyritään suunnittelemaan siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin nuorten tarpeita niin kooltaan, pohjaratkaisuiltaan, varustelultaan kuin sijainniltaan. Tavoitteena on tarjota kohtuuhintaista ja viihtyisää asumista sekä mahdollisuuksia mielekkääseen asukastoimintaan. Asumisaika on rajattu 35 -ikävuoteen asti.